info@dagvanjeloopbaan.nl - 043 - 321 54 51
Terug
Het ontmoeten van nieuw talent.

In mijn werk ben ik constant bezig met het zoeken en vasthouden van talent. De Dag van je Loopbaan is bij uitstek een moment waarop je dat talent ontmoet. Dat hoeft niet per se iemand te zijn die past binnen het profiel van de afdeling, juist iemand die daarbuiten staat heeft vaak iets nieuws in te brengen. Dit is ook de reden waarom ik me heb opgegeven als werkplekbegeleider voor de Dag van je Loopbaan.

Ik had een programma opgesteld, maar natuurlijk loopt het vaak anders dan verwacht. Het is ook niet vreemd dat je tijdens een reguliere werkdag moet improviseren. Daarom besloot ik op deze dag niets mooier te maken dan het is. Heel vaak gaat het om hard werken, aanpoten en zoveel mogelijk proberen te doen in de tijd die je hebt. Daarin heb ik de deelnemer ook proberen mee te nemen. Zo ziet de deelnemer ook echt hoe een werkdag eruit ziet.“

Rebecca Prevoo
(Werkplekbegeleider bij Gemeente Maastricht)