info@dagvanjeloopbaan.nl - 043 - 321 54 51
Terug
Als Sherlock Holmes documenten controleren

‘Ik heb bij het BIG in de keuken mogen kijken. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, en maakt onderdeel uit van het Ministerie van VWS. Ze houden meerdere registers bij, waaronder het donorregister. De meeste mensen werken in de functie van registrator: zij registreren de hele dag aanmeldingen voor een van de negen registers. Dat klinkt saai, maar nauwkeurigheid en precisie, in combinatie met alertheid om de juistheid van gegevens, zorgt ervoor dat ze als een Sherlock Holmes documenten moeten controleren, daarbij gebruik makend van ongeveer dertig verschillende bronnen en systemen! Heel leerzaam vond ik de zelfsturende teams. Fantastische term uit het management, maar ik had het nog nooit ‘’in het wild’’ gezien. Bij BIG werken ze volgens dit concept. Tot slot viel me op hoe divers de groep was die daar meeliep. Echt niet allemaal boventallig verklaarde medewerkers die naarstig op zoek zijn. Het zijn ook medewerkers die gewoon interesse hebben in andermans functie. Een topdag.’

Richard Duizings, Woonpunt